Terapia + Diagnoza

Diagnoza

Wykonujemy diagnozę funkcjonalną,

która pokazuje na jakim poziomie funkcjonuje dziecko, co już osiągnęło i jaki jest kolejny krok w jego rozwoju. Aby obraz rozwoju dziecka był dokładny i wyczerpujący używamy kilku narzędzi diagnostycznych. Dzięki temu problem, z którym dziecko do nas przychodzi jest rozpatrywany z wielu stron, dokładnie możemy określić etapy danej umiejętności i wskazać na którym etapie rozwojowym znajduje się dziecko.

Na postawie tak przygotowanej, wnikliwej i interdyscyplinarnej diagnozy ustalamy plan terapii, który omawiamy z rodzicami i konsultujemy w razie potrzeby ze specjalistami pracującymi z dzieckiem.

Narzędzia które wykorzystujemy do diagnozy:

  • Diagnoza monachijska
  • PEP-R
  • VB-MAPP
  • Program INSITE

Wykonanie diagnozy obejmuje:

  • wywiad z rodzicami
  • 3 spotkania (obserwacja dziecka)
  • wykonanie opisowej diagnozy – omówienia

Cena:

Diagnoza funkcjonalna – 290 zł dla dzieci będąwcych pod opieką naszej poradni (korzystających z Pracowni Sensorycznej lub innych zajęć)

Diagnoza funkcjonalna – 450 zł dla osób nie korzystających z oferty terapeutyczno-rozwojowej

Diagnoza SI – 240 zł

Umów się na wizytę

Certyfikowana
Sala Doświadczania Świata

logo PTS-SDŚ

kontakt

Umów się na wizytę

Dziękujemy za kontakt. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej!

Pracownia Izeris Agnieszka Surmacz

ul. Piłsudskiego 15
59-814 Świeradów Zdrój

NIP

7511621712

Telefon

+48 502 099 194

Email:

pracownia@izeris.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestujaca w obszary wiejskie

logotypy PROW

Operacja mająca na celu utworzenie w gminie Świeradów-Zdrój miejsc pracy dla osób z grupy defaforyzowanej poprzez założenie i prowadzenie działalności gospodarczej pod nazwą „Pracownia Sensoryczna Agnieszka Surmacz” współfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność“.