Terapia

Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych

To forma terapii grupowej, która uczy dzieci m.in.:

  • reagowania na swoje emocje,
  • komunikowania się z innymi ludźmi
  • współpracy w grupie
  • kontrolowanych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego,
  • poprawę koncentracji uwagi,
  • pohamowania spontanicznych reakcji,
  • przeżycia pozytywnych doświadczeń w grupie rówieśniczej,
  • poprawy samooceny.

TUS jest szczególnie istotny w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, takimi jak autyzm czy zespół Aspergera. Trening umiejętności społecznych bywa również zalecany dzieciom z rozpoznanymi zaburzeniami zachowania oraz z ADHD.

Więcej o TUS mozna przeczytać w artykule w portalu Poradnik Zdrowie.

Cena: 35 zł / dziecko

Zajęcia realizowane są w grupie 3-5 dzieci, trwają 50 minut. W przypadku zajęć poza pracownią (terenowe) mogą dojść dodatkowe koszty ustalane z rodzicami przed zajęciami.


Terapia dzieci ze spektrum autyzmu realizowana jest przy współpracy i we wsparciu Fundacji Ditero

Logo Ditero


Umów się na wizytę

Certyfikowana
Sala Doświadczania Świata

logo PTS-SDŚ

kontakt

Umów się na wizytę

Dziękujemy za kontakt. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej!

Pracownia Izeris Agnieszka Surmacz

ul. Piłsudskiego 15
59-814 Świeradów Zdrój

NIP

7511621712

Telefon

+48 502 099 194

Email:

pracownia@izeris.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestujaca w obszary wiejskie

logotypy PROW

Operacja mająca na celu utworzenie w gminie Świeradów-Zdrój miejsc pracy dla osób z grupy defaforyzowanej poprzez założenie i prowadzenie działalności gospodarczej pod nazwą „Pracownia Sensoryczna Agnieszka Surmacz” współfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność“.